VUCA inguru baten buru izatea: egungo egoera, odisea ala aukera?

Publicado

2020ko apirilean webinar formatuako jardunaldi-ziklo bat hasi genuen, enpresei beren emaitzak hobetzen, berritzaileagoak eta parte-hartzaileagoak izaten eta gero eta konplexu eta zalantzagarriagoa den ingurune batean etorkizuneko erronkei erantzuteko gai izaten laguntzeko helburuz.

Lehen jardunaldi horretan, aldi berean bi pentsaera-agertoki sortzean jarri nahi genuen arreta: nola mantendu oinarrizko eragiketak eta nola aurreratu eta ulertu erabakiak hartzea denboraldi horretan bizi genuen ingurune konplexu eta gorabeheratsuan. Aldi berean egiten ikasi behar da!

 VUCA ingurunea ulertzen jarri genuen arreta; Aldakortasun, Ziurgabetasun, Konplexutasun eta Anbiguotasunaren buru izateko konponbideetan; enpresa kudeatzeko moduan –antolaketa eskuin-ezkertia, premiazkoa eta oinarrizkoa kontrolatzea–; eta konplexua eta zalantzazkoa denaren buru izatean; erabakiak hartzean; lau agertoki desberdinetan –erraza, korapilatsua, konplexua eta kaotikoa– erabakiak hartzerakoan huts egiteak zein arrisku duen identifikatzean, eta, azkenik, VUCA ingurunean enpresa lehiakorragoa eta jasangarriagoa prestatzeko moduan –VUCA inguruneen arrakasta-faktoreak zerrendatzea.