Lege oharra

Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan xedatutakoa betetzeko asmoz, hona hemen erakundearen identifikazio-datuak:

CONFEDERACION EMPRESARIAL DE BIZKAIA/BIZKAIKO ENPRESARIEN KONFEDERAZIOA
IFK: G48089908
Gran Vía Diego López de Haro 50-5º 48011 Bilbao

FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DEL METAL – FVEM
IFK: G48108385
PLAZA EUSKADI 9, 48009 BILBAO

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS QUÍMICAS
IFK: G48447643
Gran Vía Diego López de Haro 50-5º 48011 Bilbao

Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia ASCOBI-BIEBA
IFK: G48099774
Plaza Sagrado Corazón nº5, 6ª planta. 48011 Bilbao

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE BIZKAIA – CECOBI
IFK: G48271886
Gran Vía Diego López de Haro 50-5º 48011 Bilbao

Web orri honetan, geure kideei eta beste edozein erabiltzaileri eskainiko diegu EKINBARRIko zerbitzuei buruzko informazioa. Web orri hau erabili baino lehen, hurrengo informazioa irakurri, mesedez, erabilera-baldintza hauek hartu beharko dituzulako kontuan:

LEHENENGOA.- Web orriko eduki guztia, hau da, testuak, irudiak, soinua, fitxategiak, markak, logotipoak, kolore-nahasteak edo beste edozein elementu, euren egitura eta diseinua, hautaketa, bertako materialak aurkezteko modua eta bertan sartzeko nahiz web orria behar bezala ibiltzeko eta erabiltzeko beharrezkoak diren ordenagailu-programak EKINBARRIRen titularitatepeko jabetza industrial eta intelektualaren eskubideen babespean egongo dira.

BIGARRENA.- Batez ere, baina aurreko paragrafoan adierazitako erabiltzaile-betebeharraren orokortasuna mugatu gabe, erabiltzailearen erabilera pribaturako ez bada, debekatuta dago web orri honetako eduki guztiak edo batzuk, euren diseinua, hautaketa eta bertako materialak aurkezteko modua berregitea, eraldatzea, jendaurrean jakinaraztea, jendearen esku jartzea eta beste edozein eratara ustiatzea, prozedura edozein dela ere. EKINBARRIren berariazko baimena edukiz gero, ustiapen-egintza horiek egin ahal izango dira, baina beti-beti berariaz aipatu beharko da jabetza intelektualaren eskubide horien titularra EKINBARRIbera dela.

HIRUGARRENA.- Era berean, debekatuta dago bertan sartzeko nahiz web orria behar bezala ibiltzeko eta erabiltzeko beharrezkoak diren ordenagailu-programen eta bertako zerbitzuen ondorioz sortutako lanak deskonpilatzea, desanblatzea, azpilizentziatzea, edonola igortzea, itzultzea edo egitea. Horrez gain, programa horiei guztiei edo batzuei dagokienez, debekatuta dago aurreko paragrafoan azaldutako edozein ustiapen-egintza egitea. Bestetik, web orriko erabiltzaileak ezin izango du bertan jarritako edozein babesgailu edo segurtasun-sistema kendu, aldatu, ekidin edo manipulatu.

LAUGARRENA.- cebek.es EKINBARRIek erregistratutako domeinua da. EKINBARRIen domeinuak ezin dira CEBEKekoak ez diren beste produktu edo zerbitzu batzuetarako erabili, erabiltzaileak nahastu egin daitezkeelako edo erakundearen izen ona zapuztu daitekeelako.

BOSGARRENA.- EKINBARRIek ez du bermatzen bere web orria etengabe edo akatsik gabe ibiliko denik, eta, aldez aurretik jakinarazi gabe, web orri zein edukietarako irisgarritasuna eten ahal izango du aldi baterako, artatu, konpondu, eguneratu edo hobetu egin behar dituelako. Dena dela, behar besteko ahalegina egingo du, halakoak ekiditeko eta, hala badagokio, ahalik eta lasterren konpontzeko edo eguneratzeko.

SEIGARRENA.- EKINBARRIek ez du inolako erantzukizunik edukiko web orri hau erabiltzean zuzenean edo zeharka sortutako kalte-galeretan, ez eta sistema informatikoen kalte eta birus-sarreretan ere. EKINBARRIek ez du inolako erantzukizunik izango web orrian aipatzen diren esteketako web guneetako zerbitzuen, edukien edo konexioaren ondorioz sortutako kalteetan.

ZAZPIGARRENA.- Aldez aurretik jakinarazi gabe, EKINBARRIek edonoiz aldatu eta eguneratu ahal izango du bere web orriko, eraketako edo aurkezpeneko informazioa.

ZORTZIGARRENA.- Web orrian eskainitako zerbitzu batzuk erabiltzeko, erabiltzaileek zenbait datu eman behar izango dizkiote EKINBARRIri. Hori dela-eta, EKINBARRIek datu horien isilekotasuna errespetatuko du, Norberaren Datuak Babesteko indarrean dagoen araudiaren arabera, eta Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean adierazitakoa kontuan hartuta.

BEDERATZIGARRENA.- Erabiltzailea jakinaren gainean dago eta borondatez onartzen du bere erantzukizun bakarpean sartuko dela web orri honetan eta bere ardurapean erabiliko duela bertan agertzen den edozein eduki. Horrez gain, legeen, trafiko-erabileren eta baldintza hauen arabera behar den moduan erabiliko duenez, EKINBARRIen edo hirugarrenen aurrean erantzungo du, betebehar horiek ez betetzean sortu daitekeen edozein kalte-galerarengatik.